Op zoek naar een systeem om biggen in de kraamstal gemakkelijk te kunnen voeren en de voeropname in de kraamstal te stimuleren?

Dan zijn er eigenlijk drie verschillende systemen waar uit gekozen kan worden: handmatig bijvoeren, een cup systeem of een geautomatiseerde brijvoerinstallatie. In de Pig Farm, het onderzoekscentrum van Denkavit, wordt onderzoek gedaan naar nieuwe voeders, voerconcepten en voersystemen.  Zo is één kraamstal uitgerust met het cup systeem en de andere kraamstal is uitgerust met het Nutrix systeem.

Het Nutrix systeem is redelijk nieuw in de markt, momenteel zijn er enkele tientallen bedrijven in Nederland uitgerust met dit systeem. Er is dus nog relatief weinig over bekend. Daarom doen wij in onze Pig Farm onderzoek naar welke voer water verhouding de beste resultaten geeft, zodat het verpompbaar is, het systeem nog goed te reinigen is en de opname bij de biggen goed is. Maar er wordt ook onderzoek gedaan naar het na- effect van een bepaalde behandeling voor het spenen op de technische en economische resultaten na het spenen. Bovendien kunnen er 2 voerprogramma’s met ieder 18 kraamhokken tegen elkaar getest worden met het Nutrix systeem. Voldoende informatie dus, daarom vroegen we Arnold Groot Wassink, teamleider van de Pig Farm, om zijn eerste ervaringen met het systeem met ons te delen.

“Waar moet je aan denken bij de aanschaf van een Nutrix systeem?”

Met een cup systeem kan enkel automatisch melk verstrekt worden. Wanneer je naast melk ook andere producten wilt voeren, zoals brijvoer, dan is een geautomatiseerde brijvoerinstallatie eigenlijk de enige optie. Het voordeel van dit type systeem is dat er in de kraamstal al automatisch prestarter bijgevoerd kan worden. Met dit systeem kan dus eerder overgeschakeld worden naar andere (goedkopere) producten dan melk. Het verschilt wel per bedrijf, voor een brijvoerbedrijf wat voor én na spenen brijvoer voert is een Nutrix installatie ideaal. De overgang zal dan bijna naadloos verlopen. Wanneer bij een bedrijf na het spenen overgegaan wordt op droog voer wordt de situatie ingewikkelder, het moment van stoppen met brijvoeren is dan essentieel om de speendip te voorkomen. In onze kraamstal doen we momenteel uitgebreid onderzoek naar de juiste overgang en het voerpakket wat daarbij aansluit.

Investering

Ook de omvang van het bedrijf is bepalend, de aanschaf van een Nutrix installatie is namelijk een grote investering in vergelijking met het cup systeem. De investering in menger en besturingssysteem zijn hetzelfde op zowel kleine als grotere bedrijven, de ventielen en de voertroggen zijn verhoudingsgewijs goedkoper. Hoe groter het bedrijf des te sneller de investering dus terug te verdienen is.

Reiniging

De dagelijkse reiniging van het Nutrix systeem gaat automatisch, dagelijks worden de valbuizen en hoofdleidingen met water en lucht gereinigd. Een groot voordeel ten opzichte van het cup systeem wat iedere dag handmatig gereinigd moet worden en dus veel tijdrovender is. Daarnaast heeft het systeem de mogelijkheid om automatisch met zuur en loog te reinigen. Het reinigingswater komt in de voerbakjes terecht, houdt er dus rekening mee dat deze afgeschermd worden wanneer er met zuur en loog gereinigd wordt.

Systeem

Nutrix is een volledig automatisch systeem, dus een beetje affiniteit met techniek is wel een voordeel. Een volledig computer gestuurd voersysteem is namelijk iets gecompliceerder in gebruik. Dankzij deze techniek kan de voeropname per hok gemakkelijk worden bijgehouden aan de hand van het aantal pulsen (aantal openingen van de ventielen), zo krijg je dus een goede indicatie van de opname per hok. Hier kan je als veehouder dan ook makkelijk op inspelen, wanneer bijvoorbeeld de voeropname tegen valt, door over te gaan op een smakelijker voer. Ook andere instellingen kunnen zelf worden aangepast, denk hierbij aan recepten en schoonmaakprogramma.

Onze eerste resultaten met het systeem zijn positief, de voeropname van de biggen is hoog, al zijn de resultaten per toom nog wisselend. Dit is ook bij het cup systeem het geval en dat is niet veranderd. Het eerste voerschema is ontwikkeld en deze zullen we de komende periode verder optimaliseren.