Biest, meer dan IgG’s

In de baarmoeder vindt er uitwisseling van allerlei goede stoffen plaats tussen moeder en jong. Echter is het zo dat bij koeien, geiten en schapen geen overdracht plaatsvindt van antistoffen. Deze antistoffen moet het jonge dier dus ontvangen uit de biest. IgG is de belangrijkste antistof voor het jonge dier en daarom zit deze ook … Lees meer

Levendgeboren biggen verhogen

Recent praktijkonderzoek wijst uit dat het bijvoeren van vitaminen en mineralen aan de zeug in de laatste fase van de dracht kan bijdragen aan hoger aantal levendgeboren biggen en meer vitale biggen. Dit leidt tot beter kraamstalrendement.  Toomgrootte Stijgende worpgroottes hebben geleid tot een stijging van het aantal doodgeboren biggen. Meerdere factoren spelen hierbij een … Lees meer

Waarom biggenmelk bijvoeren?

In de afgelopen periode is het aantal gespeende biggen per zeug per jaar flink gestegen. Genetisch is het zelfs mogelijk om onder ideale omstandigheden 40 biggen te spenen. De introductie van hoogproductieve zeugen heeft geleid tot grotere tomen en lichtere biggen bij geboorte. Waarom zou je dan biggenmelk bijvoeren? Dat lees je in dit artikel, … Lees meer

Problemen rond opstart verse koeien getackeld

Koen van Leeuwen is samen met zijn vrouw Josine de derde generatie die sinds 1938 op deze locatie koeien melkt. Het bedrijf in Deurne kent een intensieve bedrijfsvoering en sinds 4 jaar een professionele zuiveltak. Sinds de bouw van de nieuwe stal is de strategie veranderd. “Problemen met gezondheid van de koeien voorkomen is belangrijk … Lees meer

De winnaars van de ProRumen actie zijn bekend!

Eind 2020 hadden we een leuke winactie met ProRumen. Naast een werktelefoon t.w.v. € 579,- gaven we ook 2 keer 300 kg ProRumen weg! Het juiste antwoord op de vraag “Hoe wordt door ProRumen  de biestkwaliteit verbeterd?” was: De algehele weerstand van de koe stijgt en daarmee ook het niveau aan antistoffen in de biest.  … Lees meer

Kalver- en melkveehouderijketens geconfronteerd met extreme scenariostudie

Op 15 maart is een conceptrapport met scenariostudies over de kalverhouderij via de pers naar buiten gebracht. Deze scenariostudie is uitgevoerd in opdracht van minister Schouten van LNV en lijkt geen oog te hebben voor de bestaande verduurzamingsinitiatieven. Het eindrapport is nog niet openbaar, en het is niet bekend wat de reactie van de minister … Lees meer

Reinigen drinkautomaat lammeren

Het controleren en schoonhouden van het voersysteem is zeer belangrijk. Het wekelijks schoonmaken van de mixerbeker en (zuig)slangen van de lammerendrinkautomaat is een tijdrovende klus. Juiste voorbereiding van het lammerseizoen en schoonmaak routines verkleinen de kans op problemen bij de lammeren behoorlijk. Voorbereiding Vervang voor aanvang van het lammerseizoen  alle slangen en spenen. Verweerde slangen … Lees meer