Productiestijging realiseren?

De productie van de Nederlandse zeugenstapel neemt gestaag toe. Het aantal gespeende biggen per zeug komt voor het eerst gemiddeld boven de dertig uit. De hoogproductieve bedrijven zitten zelfs al boven de 36 gespeende biggen per jaar. Maar hoe krijg je dat als varkenshouder nou voor elkaar?  Samenwerken Dit vraagt veel inzet en kennis van de … Lees meer