Lammerseizoen: ontsmet op een juiste manier

Ter voorkoming van gewrichtsontstekingen bij jonge lammeren is het belangrijk om de navels van pasgeboren lammeren te ontsmetten. Dit moet z.s.m. na geboorte en zo nodig bij de eerste biestgift nogmaals. Op deze manier kunnen infecties voorkomen worden. Vergeet ook niet om de oornummers en eventueel de oren te ontsmetten bij het aanbrengen van de … Lees meer

Het kalf samen nog beter tot waarde brengen

Kwaliteitsverbetering, verdere verduurzaming en extra rendement voor de gehele productiekolom. Dat staat centraal in de Denkavit visie Veal the difference. Deze visie, gestoeld op de pijlers Samen, Beter, Transparant en Ondernemend, levert een bijdrage aan een hechtere samenwerking tussen melkvee- en vleeskalverhouderij, het verder stroomlijnen van de logistiek en het vernieuwen van de productieketen. Beoogd … Lees meer